Status: Completed

Server time: 24.09.2023 03:45

Tender card #39636
Baliaca linka na jablká do sáčkov a stroj na lepenie kartónových obalov Packing line for apples in bags and a gluer machine for cardboard boxes

Information

ID of tender
39636
Name of content of tender
Baliaca linka na jablká do sáčkov a stroj na lepenie kartónových obalov Packing line for apples in bags and a gluer machine for cardboard boxes
Tender ref. no.
39636
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmet zákazky je dodávka a montáž baliacej linky na jablká do sáčkov a stroja na lepenie kartónových obalov.
Podrobný opis zákazky a požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre sú uvedené v Prílohe č. 1 - PHZ špecifikácia predmetu zákazky.

The subject of the procurement process is the supply and installation of a packaging line for apples in bags and a gluer machine for cardboard boxes.
A detailed description of the order and requirements for technical specifications and parameters are given in Appendix no. 1 - PHZ specification of the subject of the contract.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.03.2023 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Ovocinárske družstvo Bonum
Address
Lipnická 3035/162
Dunajská Lužná
90042, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Turlík
turlik@dobrejablka.sk
+421 903268008

Documents