Status: Completed

Server time: 09.06.2023 16:08

Tender card #39638
Prútové brány a prepravník zvierat

Information

ID of tender
39638
Name of content of tender
Prútové brány a prepravník zvierat
Tender ref. no.
39638
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie prútových brán a prepravníka zvierat.
Podrobný opis zákazky a požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre sú uvedené v Prílohe č. 1 - PHZ špecifikácia predmetu zákazky.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.03.2023 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Pro BioSpace, s.r.o.
Address
Priemyselná 1
Liptovský Mikuláš
03101, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ivan Kňava
ivan.knava@tfs.sk
+421 944280991

Documents