Status: Completed

Server time: 03.12.2023 22:46

Tender card #39724
Dopravníky

Information

ID of tender
39724
Name of content of tender
Dopravníky
Tender ref. no.
39724
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie dopravníkov. Zákazka je rozdelená na 6 častí, nakoľko predmetom sú rôzne dopravníky v rôznych počtoch. Dopravníky budú slúžiť na presun polotovarov na jednotlivé sekcie výroby. Zvýši sa produktivita a zároveň plynulosť presunu tovaru. Teleskopický systém zabezpečí presúvať mrazený tovar naraz do dvoch baliacich liniek čo zabezpečí zvýšenú produktivitu.
Podrobný opis zákazky a požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre sú uvedené v Prílohe č. 1 - PHZ špecifikácia predmetu zákazky.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.04.2023 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
FOOD LOGISTIC s.r.o.
Address
Jelšová 16
Košice - mestská časť Košická Nová Ves
040 22, Slovak republic
Process supervisor
Dalibor Drabik
frantisek.gallik@foodlogistic.sk
+421 918750750

Documents