Status: Completed

Server time: 03.12.2023 22:54

DPS tender card #1/2023/NLZ/DNS-25
Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín - časť „A“ - výzva č. 01/2023

Information

ID of tender
39729
Name of content of tender
Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín - časť „A“ - výzva č. 01/2023
DPS category
časť „A“ - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín
Tender ref. no.
1/2023/NLZ/DNS-25
Public tender journal ref. no.
46310-MUT
EU journal ref. no.
2022/S 211-606615
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
24000000-4 - Chemical products / PHZ: 7 495 548,91 EUR bez DPH
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup a dodanie priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na ochranu lesných drevín vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:
a) pre časť „A“:
o insekticídy - prípravky na preventívnu ochranu pred hmyzími škodcami a ničenie hmyzích škodcov
o feromóny - prípravky na lákanie hmyzu do pascí
o rodenticídy - prípravky na ničenie hlodavcov
o fungicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie hubových ochorení
o herbicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie nežiadúcej vegetácie
o repelenty - prípravky na ochranu drevín pred škodami zverou
o hnojivá - podporné prípravky na rast drevín
o iné prípravky - prípravky, ktoré nepatria do kategórie predchadzajúcich prípravkov, ale sú ich aplikačnou súčasťou ako napríklad farbivá, zmáčadlá, ktoré vylepšujú vlastnosti prípravkov pri ich použití.

Bližšie technické a množstevné informácie sú uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - sídla odštepných závodov:

1) OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.04.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Vihorlat
Address
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
09303, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Igor Nemec
igor.nemec@lesy.sk
+421 918333822

Documents