Status: Cancelled

Server time: 31.05.2023 21:00

DPS tender card #6323/2022-016
Spiatočné letenky Viedeň - Nairobi "017"

Information

ID of tender
39730
Name of content of tender
Spiatočné letenky Viedeň - Nairobi "017"
Tender ref. no.
6323/2022-016
Public tender journal ref. no.
46992-WYS
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 414,60 EUR
Main CPV
60400000-2 - Air transport services
Further CPV
63510000-7 - Travel agency and similar services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie spiatočnej leteckej prepravy pre štyri osoby pri zahraničnej služobnej/pracovnej ceste z Viedne do Nairobi. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby: možnosť prestupu na iný let, poistenie storna letenky, náhradný let v prípade storna letu, zabezpečenie presunu medzi letiskami, odvoz z/na letisko, preprava osôb do zahraničia pri zahraničných pracovných cestách, ubytovanie v prípade meškania letu alebo prestupu na iný let.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.03.2023 12:30:00 (Online access to bids)

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Miroslava Vyšná
miroslava.vysna@uniba.sk
+421 290102074
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents