Status: Completed

Server time: 31.05.2023 20:36

Tender card #39738
Roboty na prihŕňanie krmiva

Information

ID of tender
39738
Name of content of tender
Roboty na prihŕňanie krmiva
Tender ref. no.
39738
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie robotov na prihŕňanie krmiva – 5 ks
Parametre, technické požiadavky a rozsah zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy – Cenová ponuka.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.04.2023 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
ISOKMAN - trading s.r.o.
Address
Trebeľovce 153
Trebeľovce
98531, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Katarína Murínová
isokman.trading@gmail.com
+421 904110387

Documents