Status: Completed

Server time: 06.07.2020 18:32

Tender card #BBRSC/014/2019
Dodanie chrbtových lítiovo - iónových batérií

Information

ID of tender
3996
Name of content of tender
Dodanie chrbtových lítiovo - iónových batérií
Tender ref. no.
BBRSC/014/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
31434000-7 - Lithium accumulators
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup a dodanie nových vysokokapacitných chrbtových lítiovo – iónových batérií zaručujúcich najvyššiu možnú produktivitu a najdlhšiu dobu prevádzky profesionálnych akumulátorových zariadení. Súčasťou dodania predmetu zákazky sú náklady na dopravu a zaškolenie obsluhy k práci s predmetom zákazky. Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v čase predloženia ponuky predmet zákazky v minimálne požadovaných parametroch, ktoré sú uvedené v Opise predmetu zákazky podľa prílohy č. 3 Výzvy – Opis predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2019 13:00:00
Planned opening of bids
19.06.2019 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Iglár
peter.iglar@bbrsc.sk
+421 484727383
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents