Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 16:57

Tender card #ZG.270.2.1.2023
Roboty budowlane - modernizacja kwatery myśliwskiej i drogi pożarowej

Information

ID of tender
40130
Name of content of tender
Roboty budowlane - modernizacja kwatery myśliwskiej i drogi pożarowej
Tender ref. no.
ZG.270.2.1.2023
Public tender journal ref. no.
2023/BZP 00171691/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.2
Type of procurement
Construction
Estimated value
2 153 051,04 PLN
Amount allocated for implementation of tender
2 648 252,78 PLN
Main CPV
45000000-7 - Construction work / dot. części 1
Further CPV
45310000-3 - Electrical installation work / dot. części 1
45453000-7 - Overhaul and refurbishment work / dot. części 1
45232460-4 - Sanitary works / dot. części 1
45232460-4 - Sanitary works / dot. części 1
09332000-5 - Solar installation / dot. części 1
09331200-0 - Solar photovoltaic modules / dot. części 1
45233220-7 - Surface work for roads / dot. części 2
Tender split into parts
Yes
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Okres gwarancji – 40 %.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia jest kwotą brutto całości zamówienia.
Kwota na realizację poszczególnych części
Modernizacja kwatery myśliwskiej 1981 510,37 zł
Modernizacja drogi poż. 666 742,41 zł

Schedule

Termin składania ofert i dokumentów
26.04.2023 11:00:00
Planned opening of bids
26.04.2023 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Zamrzenica
Address
Zamrzenica 1a
Bysław
89-510, Republic of Poland
Process supervisor
Alicja Kaczyńska
alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl
+48 523341175
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_zamrzenica/zamowienia_publiczne

Documents

Zadanie 1 – modernizacja kwatery myśliwskiej w Wierzchlesie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 610 984,04 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Zadanie 2 - modernizacja drogi pożarowej

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
542 067,00 PLN
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Outcome of tender
One-off Contract