Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 04:55

Tender card #TSK07
"Modernizácia praktického vyučovania" - stavebné práce SPŠ Nové Mesto nad Váhom

Information

ID of tender
4019
Name of content of tender
"Modernizácia praktického vyučovania" - stavebné práce SPŠ Nové Mesto nad Váhom
Tender ref. no.
TSK07
Public tender journal ref. no.
11884 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
565 016,03 EUR
Main CPV
45214220-8 - Secondary school construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je modernizácia praktického vyučovania SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.06.2020 08:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
22.06.2020 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Trenčiansky samosprávny kraj
Address
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Documents