Status: Cancelled

Server time: 03.10.2023 10:41

Tender card #SOŠV-01-23-SOŠM
Revitalizácia a obnova južnej časti verejného priestoru Domu športu vytvorením Olympijského parku – I. Etapa

Information

ID of tender
40862
Name of content of tender
Revitalizácia a obnova južnej časti verejného priestoru Domu športu vytvorením Olympijského parku – I. Etapa
Tender ref. no.
SOŠV-01-23-SOŠM
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
246 769,99 EUR
Main CPV
45300000-0 - Building installation work
Further CPV
45233123-7 - Secondary road construction work
45233222-1 - Paving and asphalting works
77315000-1 - Seeding services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je I. Etapa revitalizácie a obnovy južnej časti verejného priestoru Domu športu vytvorením Olympijského parku. Súčasťou revitalizácie bude realizácia nových pobytových plôch, vyhotovenie stien slávy medailistov olympijských hier aj s lavičkami, nové areálové osvetlenie, osadenie nového mobiliáru a krajinnoarchitektonické úpravy v podobe rekultivácie existujúcej zelene a výsadby novej. Bližšie informácie sú uvedené prílohách Súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.06.2023 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
02.06.2023 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Slovenský olympijský a športový výbor
Address
Junácka 6
Bratislava
831 04, Slovak republic
Process supervisor
Milica Mikušová
mikusova@olympic.sk
+421 918924828

Documents