Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 02:03

Tender card #VZMR/ZSPRI/III/2/2023
ZŠ PROKOPA DIVIŠE A MŠ PŘÍMĚTICE_OPRAVA ZÁZEMÍ A ŽLABŮ KOLEM BAZÉNU

Information

ID of tender
41326
Name of content of tender
ZŠ PROKOPA DIVIŠE A MŠ PŘÍMĚTICE_OPRAVA ZÁZEMÍ A ŽLABŮ KOLEM BAZÉNU
Tender ref. no.
VZMR/ZSPRI/III/2/2023
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 239 513,49 Kč
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

ZŠ PROKOPA DIVIŠE A MŠ PŘÍMĚTICE_OPRAVA ZÁZEMÍ A ŽLABŮ KOLEM BAZÉNU

Brief description of tender or procurement

Jedná se o vybourání stávajících žlabů a osazení nových včetně zadláždění. Oprava omítek v šatnách včetně dodání obkladových desek.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Termín realizace od 26.6.2023 do 18.8.2023
Prohídku na místě samém je možné předem dohodnout s p. Motlem na tel: 731127780

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
22.05.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola, Znojmo - Přímětice 569
Address
Ke Škole 569/15
Znojmo, Přímětice
66904, Czech Republic
Process supervisor
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Documents