Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 15:29

DPS tender card #7952/2022-011
IKT zariadenia - 06/23-24

Information

ID of tender
41363
Name of content of tender
IKT zariadenia - 06/23-24
Tender ref. no.
7952/2022-011
Public tender journal ref. no.
51422 - MUT
EU journal ref. no.
2022/S 250-732375
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
46 393,47 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30232100-5 - Printers and plotters
32422000-7 - Network components
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie IKT zariadení, notebookov, AiO, switch, náhradných dielov, audiovizuálnych zariadení, tabletu, tlačiarni, videokonferenčný systém, monitorov a tonerov pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy. Podmienky dodania tovaru sú uvedené v priloženom návrhu Kúpnej zmluvy.
Predmet zákazky je rozdelený na 7 časti:
Časť 1 - IKT zariadenia,
Časť 2 - AiO a notebooky,
Časť 3 - Digitálna biobanka ,
Časť 4 - Videokonferenčný systém,
Časť 5 - Sieťové prvky,
Časť 6 - Monitor, tlačiareň, skener, tablet,
Časť 7 - Tonery.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2023 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1 - IKT zariadenia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 218,06 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2 - AiO a notebooky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 883,25 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3 - Digitálna biobanka

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
18 027,30 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30232100-5 - Printers and plotters
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4 - Videokonferenčný systém

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 776,69 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5 - Sieťové prvky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
11 308,26 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32422000-7 - Network components
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 6 - Monitor, tlačiareň, skener, tablet

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 660,31 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
30232100-5 - Printers and plotters
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 7 - Tonery

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
519,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract