Status: Ongoing

Server time: 25.09.2023 23:59

Tender card #PTK-2023-01
Obväzový materiál pre potreby VOU a.s.

Information

ID of tender
41370
Name of content of tender
Obväzový materiál pre potreby VOU a.s.
Tender ref. no.
PTK-2023-01
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Goods
Main CPV
33141114-2 - Medical gauze
Further CPV
33141115-9 - Medical wadding
33141113-4 - Bandages
33141117-3 - Cotton wool
33141112-8 - Plasters
33141119-7 - Compresses
33141110-4 - Dressings
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len "PTK") je stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky, zistenie potreby rozdelenia predmetu zákazky na časti a stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Tovarom pre účely tejto PTK sú rôzne obväzové materiály potrebné pre zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa, ktoré sú stanovené v predpokladaných množstvách na obdobie 12 mesiacov.
Bližšie informácie sú uvedené v dokumente Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií a dokumente Príloha č. 1,2 - Obväzový materiál

Notes

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predloženie cenovej ponuky je potrebné prostredníctvom okna "KOMUNIKÁCIA" v komunikačnom systéme JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, je potrebné kontaktovať verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Schedule

Len komunikácia
03.06.2023 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Address
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
041 91, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Františka Šováriová
sovariova@vou.sk
+421 556135115

Documents