Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 01:55

Tender card #PTK-33/2023
Zdravotnícke vybavenie a zdravotnícky nábytok

Information

ID of tender
41414
Name of content of tender
Zdravotnícke vybavenie a zdravotnícky nábytok
Tender ref. no.
PTK-33/2023
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Goods
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33192000-2 - Medical furniture
33170000-2 - Anaesthesia and resuscitation
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom prípravnej trhovej konzultácie je stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky resp. jednotlivé samostatné časti predmetu zákazky (v prípade, ak sa vyskytne potreba rozdelenia predmetu zákazky) a určenie predpokladanej hodnoty zákazky na predmet: "Zdravotnícke vybavenie a zdravotnícky nábytok" (resuscitačné vozíky, nástrojové a manipulačné vozíky/stolíky). Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Notes

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "KOMUNIKÁCIA" " v systéme JOSEPHINE.,
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v systému JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v systéme JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Schedule

Len komunikácia
22.05.2023 13:00:00
Planned opening of bids
22.05.2023 13:15:00
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk
26.05.2023 16:00:00
Len komunikácia
19.07.2023 17:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Address
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Katarína Kupcová
katarina.kupcova@unlp.sk
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1295

Documents