Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 00:10

Tender card #4/2023/HK/prieskum trhu
Software Defined Storage (PHZ)

Information

ID of tender
41432
Name of content of tender
Software Defined Storage (PHZ)
Tender ref. no.
4/2023/HK/prieskum trhu
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Without concluding a contract
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Further CPV
48823000-3 - File servers
48820000-2 - Servers
48100000-9 - Industry specific software package
48600000-4 - Database and operating software package
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom prieskumu je získanie indikatívnych cenových ponúk od relevantných hospodárskych subjektov na dodávku SW produktu pre Software Defined Storage v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ na základe predložených indikatívnych ponúk stanoví predpokladanú hodnotu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
25.05.2023 13:00:00
Planned opening of bids
25.05.2023 13:05:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 910491764

Documents