Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 02:10

Tender card #5/2023/HK/prieskum trhu
Software (PHZ)

Information

ID of tender
41435
Name of content of tender
Software (PHZ)
Tender ref. no.
5/2023/HK/prieskum trhu
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Without concluding a contract
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Further CPV
48600000-4 - Database and operating software package
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom prieskumu je získanie indikatívnych cenových ponúk od relevantných hospodárskych subjektov na dodanie softvérových komponentov v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ na základe predložených indikatívnych ponúk stanoví predpokladanú hodnotu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
25.05.2023 14:00:00
Planned opening of bids
25.05.2023 14:05:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 910491764

Documents