Status: Completed

Server time: 03.10.2023 09:26

DPS tender card #07/NLZ/2022 - DNS - 006
Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín - časť „A“ - výzva č. 06

Information

ID of tender
41894
Name of content of tender
Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín - časť „A“ - výzva č. 06
DPS category
časť „A“ - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín
Tender ref. no.
07/NLZ/2022 - DNS - 006
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
24000000-4 - Chemical products / PHZ: 7 495 548,91 EUR bez DPH
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup a dodanie priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na ochranu lesných drevín vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:
a) pre časť „A“:
o insekticídy - prípravky na preventívnu ochranu pred hmyzími škodcami a ničenie hmyzích škodcov
o feromóny - prípravky na lákanie hmyzu do pascí
o rodenticídy - prípravky na ničenie hlodavcov
o fungicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie hubových ochorení
o herbicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie nežiadúcej vegetácie
o repelenty - prípravky na ochranu drevín pred škodami zverou
o hnojivá - podporné prípravky na rast drevín
o iné prípravky - prípravky, ktoré nepatria do kategórie predchadzajúcich prípravkov, ale sú ich aplikačnou súčasťou ako napríklad farbivá, zmáčadlá, ktoré vylepšujú vlastnosti prípravkov pri ich použití.

Bližšie technické a množstevné informácie sú uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - sídla odštepných závodov:
1) OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 90841 Šaštín-Stráže
2) OZ Podunajsko, Koháryho 2, 934 01 Levice
3) OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
4) OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín
5) OZ Sever, Orlové 300, 017 01 P. Bystrica
6) OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
7) OZ Tatry, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
8) OZ Horehronie, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
9) OZ Poľana, Kriváň 334, 962 04 Kriváň
10) OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
11) OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava
12) OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
13) OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
14) OZ Semenoles, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok
a. Škôlkárske stredisko Jochy, Jamník, okr. L. Mikuláš
15) OZ Ulič, Ulič 969, 067 67 Ulič

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.06.2023 09:00:00

Centralised procurement

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Documents