Status: Completed

Server time: 28.09.2023 17:46

Tender card #OV23MST043
Chodníkové zametacie vozidlo

Information

ID of tender
41908
Name of content of tender
Chodníkové zametacie vozidlo
Tender ref. no.
OV23MST043
Public tender journal ref. no.
19396 - MST
EU journal ref. no.
2023/S 105-326777
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
58 333,33 EUR
Main CPV
34144430-1 - Road-sweeping vehicles
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup a dodávka chodníkového zametacieho vozidla pre MSMT. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Vozidlo musí byť plne funkčné, prevádzky schopné a musí spĺňať účel použitia a musí mať parametre ako je požadované alebo musí byť v kvalitatívne vyššej úrovni.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2023 12:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
29.06.2023 12:15:00

Public Promoter

Subject's name
Mestské služby mesta Trnava
Address
Priemyselná ulica 2681/5
Trnava
91701, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Veronika Šestáková
sestakova@obstarame.sk
+421 904573259
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/dokumenty/1271

Documents