Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 16:56

DPS tender card #11650/2020-036
Interiérové vybavenie ŠI SOŠ HSaD Lučenec - Výzva č. 34

This tender is part of a DPS #11650/2020 Dodanie nábytku

Information

ID of tender
41920
Name of content of tender
Interiérové vybavenie ŠI SOŠ HSaD Lučenec - Výzva č. 34
Tender ref. no.
11650/2020-036
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
20 833,00 EUR
Main CPV
39100000-3 - Furniture
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodávka Interiérového vybavenia pre školský internát Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky ako aj množstvá sú uvedené v prílohe č.3 - Technická špecifikácia ponúkaného tovaru súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
13.06.2023 09:00:00
Planned opening of bids
13.06.2023 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy (Lučenec)
Address
Zvolenská cesta 83
Lučenec
984 01, Slovak republic
Process supervisor
Silvia Luptáková
silvia.luptakova@bbsk.sk
+421 947903561

Documents