Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 21:33

DPS card #11650/2020
Dodanie nábytku

Information

ID of tender
7064
Name of content of tender
Dodanie nábytku
Tender ref. no.
11650/2020
Public tender journal ref. no.
12761 - MUT
EU journal ref. no.
2020/S 067-158990
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
4 200 000,00 EUR
Main CPV
39100000-3 - Furniture
Further CPV
39110000-6 - Seats, chairs and related products, and associated parts
39120000-9 - Tables, cupboards, desk and bookcases
39130000-2 - Office furniture
39140000-5 - Domestic furniture
39143110-0 - Beds and bedding and specialist soft furnishings
39150000-8 - Miscellaneous furniture and equipment
39160000-1 - School furniture
39170000-4 - Shop furniture
39180000-7 - Laboratory furniture
39190000-0 - Wallpaper and other coverings
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, ktorým je interiérové vybavenie - nábytky a s tým súvisiace služby. Jedná sa o nábytok, ktorý bude umiestnený predovšetkým v kancelárskych priestoroch, v priestoroch škôl (triedy, kabinety, školské jedálne), školských internátov, kultúrnych zariadení (knižnice, divadlá) a sociálnych zariadení (domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb) a iné.

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny XXX00000-Y - 391 - Nábytok uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
04.05.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2025 23:59:59

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Documents

Tenders