Status: Completed

Server time: 28.09.2023 18:01

DPS tender card #OCOZ RUK 1228/2021-049
Interiérový nábytok pre vstupné priestory a komunitný priestor 049"

Information

ID of tender
41924
Name of content of tender
Interiérový nábytok pre vstupné priestory a komunitný priestor 049"
Tender ref. no.
OCOZ RUK 1228/2021-049
Public tender journal ref. no.
18994_MUT
EU journal ref. no.
2021/S 072-182973
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
21 506,00 EUR
Main CPV
39100000-3 - Furniture
Further CPV
39113100-8 - Armchairs
39112000-0 - Chairs
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie sedacích súprav vyrobených na mieru do vstupných priestorov a komunitnej zóny pre rektorát Univerzity Komenského. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1a) Opis predmetu zákazky a prílohe č. 1b) Technická špecifikácia tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2023 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Sylvia Pavlíková
sylvia.pavlikova@uniba.sk
+421 918110025
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents