Status: Completed

Server time: 28.09.2023 15:14

Tender card #SE-OHZ-3-2022/004245-001
obstaranie kalibrácie a servis malých laboratórnych prístrojov

Information

ID of tender
41929
Name of content of tender
obstaranie kalibrácie a servis malých laboratórnych prístrojov
Tender ref. no.
SE-OHZ-3-2022/004245-001
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Without concluding a contract
Main CPV
50433000-9 - Calibration services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Kalibrácia a servis malých laboratórnych prístrojov používaných v DNA laboratóriách sa má vykonávať na splnenie požiadaviek normy ISO 17 025.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
06.06.2023 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Daniela Lukačovičová Tomíková
daniela.tomikova@minv.sk
+421 961054022

Documents