Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 17:58

DPS tender card #7952/2022-012
IKT zariadenia - 011/23-24

Information

ID of tender
41936
Name of content of tender
IKT zariadenia - 011/23-24
Tender ref. no.
7952/2022-012
Public tender journal ref. no.
51422 - MUT
EU journal ref. no.
2022/S 250-732375
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
28 092,86 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie IKT zariadení, PC zostavy, počítačovej stanice, notebookov, diskov, RAM pamäte, káblov, projektora, fotoaparátu, audiovizuálnych zariadení, tabletu, tlačiarni a monitorov pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy. Podmienky dodania tovaru sú uvedené v priloženom návrhu Kúpnej zmluvy.
Predmet zákazky je rozdelený na 6 časti:

Časť 1 - IKT zariadenia,
Časť 2 - Audiovizuálne zariadenia,
Časť 3 - Monitory a tlačiarne,
Časť 4 - Tlačiareň,
Časť 5 - PC zostava, stanica, notebooky,
Časť 6 - Sieťové prvky.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.06.2023 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Viktória Bebjaková
viktoria.bebjakova@uniba.sk
+421 290102035
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1 - IKT zariadenia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 893,35 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2 - Audiovizuálne zariadenia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 490,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3 - Monitory a tlačiarne

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 006,56 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4 - Tlačiareň

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 728,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5 - PC zostava, stanica, notebooky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 750,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

časť 6 - Sieťové prvky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 224,95 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract