Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 17:50

Tender card #SMUZN 8011/2023
Nový kabelový propoj veřejného osvětlení ul. Holandská (kolem hotelu Dukla)

Information

ID of tender
41943
Name of content of tender
Nový kabelový propoj veřejného osvětlení ul. Holandská (kolem hotelu Dukla)
Tender ref. no.
SMUZN 8011/2023
Public tender journal ref. no.
VZ 2023-019-DRZ-ITS
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
117 759,58 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Content of tender

Nový kabelový propoj veřejného osvětlení ul. Holandská (kolem hotelu Dukla)

Brief description of tender or procurement

Předmětem výběrového řízení jsou stavební práce spočívající v realizaci nového kabelového propoje v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Oldřichem Divišem, Únanov 144, 671 31, výkazu výměr, v souladu s podmínkami správců tech. infrastruktury a v souladu s územní souhlasem.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
12.06.2023 09:00:00
Planned opening of bids
12.06.2023 09:05:00

Public Promoter

Subject's name
Město Znojmo
Address
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Czech Republic
Process supervisor
Radim Držmíšek
radim.drzmisek@muznojmo.cz
+420 739389056
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.