Status: Completed

Server time: 22.06.2024 08:54

DPS tender card #S11177-2023-OZZ
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 5

Information

ID of tender
42115
Name of content of tender
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 5
DPS category
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR
Tender ref. no.
S11177-2023-OZZ
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Vzhľadom na súčasnú situáciu s cenami na trhu s energiami, verejný obstarávateľ neuvádza predpokladanú hodnotu zákazku, keďže ju nie je možné jednoznačne a úplne určiť.
Predpokladaný rozsah zákazky je v MWh.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2023 10:00:00
Planned opening of bids
19.06.2023 10:10:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Natália Paugschová
natalia.paugschova@health.gov.sk
+421 59373253

Documents