Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 10:21

Tender card #FNTN-2023-09-NZ-USG-Klinika pediatrie
USG prístroje pre Kliniku pediatrie

Information

ID of tender
42254
Name of content of tender
USG prístroje pre Kliniku pediatrie
Tender ref. no.
FNTN-2023-09-NZ-USG-Klinika pediatrie
Public tender journal ref. no.
35411-MST
EU journal ref. no.
00665721-2023
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
187 440,00 EUR
Main CPV
33124120-2 - Diagnostic ultrasound devices
Further CPV
33112200-0 - Ultrasonic unit
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažne, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetných zariadení vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti zariadení.
Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: USG prístroje pre Kliniku pediatrie vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Súčasťou dodávky sú 2 ks USG prístrojov – Ultrasonografický prístroj pre gastroenterologickú ambulanciu (1ks) a Ultrasonografický prístroj pre kardiologickú ambulanciu (1ks). Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.12.2023 09:00:00
Planned opening of bids
11.12.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Martina Blahová
martina.blahova@fntn.sk
+421 326566186

Documents