Status: Completed

Server time: 01.03.2024 05:03

DPS tender card #11650/2020-037
Dodanie kancelárskeho nábytku - Výzva č.35

This tender is part of a DPS #11650/2020 Dodanie nábytku

Information

ID of tender
42301
Name of content of tender
Dodanie kancelárskeho nábytku - Výzva č.35
Tender ref. no.
11650/2020-037
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 825,00 EUR
Main CPV
39100000-3 - Furniture
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodanie kancelárskeho nábytku pre Banskobystrický samosprávny kraj, vrátanie súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú doprava, sťahovanie, inštalácia/montáž na mieste určenia, zneškodnenie a vývoz vzniknutého odpadu. Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce priamo aj nepriamo súvisiace s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2023 09:00:00
Planned opening of bids
29.06.2023 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Silvia Luptáková
silvia.luptakova@bbsk.sk
+421 947903561

Documents