Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 12:08

Tender card #IG-KS-090-23
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti SPP

Messages