Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 13:28

Tender card #SA.270.26.2023
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zagórze Śląskim, oddz. 330, 331 na terenie Nadleśnictwa Świdnica

Information

ID of tender
42430
Name of content of tender
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zagórze Śląskim, oddz. 330, 331 na terenie Nadleśnictwa Świdnica
Tender ref. no.
SA.270.26.2023
Public tender journal ref. no.
2023/BZP 00253800/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45233120-6 - Road construction works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zagórze Śląskie, oddz. 330, 331 na terenie Nadleśnictwa Świdnica.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi:
1) Projekt techniczny – załącznik nr 1A do SWZ;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 1B do SWZ;
3) Przedmiar robót + kosztorys nakładczy – załącznik nr 1C do SWZ.


Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren leśnictwa Zagórze Śląskie, oddz. 330, 331.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
30.06.2023 09:00:00
Planned opening of bids
30.06.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Świdnica
Address
Sikorskiego 11
Świdnica
58-100, Republic of Poland
Process supervisor
Ewa Radwańska
ewa.radwanska@wroclaw.lasy.gov.pl
+48 783295350

Documents