Status: Cancelled

Server time: 20.01.2020 04:08

Tender card #ID 530
SOŠ Želovce vypracovanie PD na výstavbu skleníka

Information

ID of tender
4283
Name of content of tender
SOŠ Želovce vypracovanie PD na výstavbu skleníka
Tender ref. no.
ID 530
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
14 650,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
71250000-5 - Architectural, engineering and surveying services
71300000-1 - Engineering services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – konkrétne vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS) skleníka s vybavením na ploche 504 m2 v štruktúre sekcií podľa návrhu riešenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.07.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredná odborná škola (Želovce)
Address
Gottwaldova 70/43
Želovce
991 06, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents