Status: Cancelled

Server time: 03.06.2020 04:28

Tender card #ID 499/2019
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov

Information

ID of tender
4297
Name of content of tender
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov
Tender ref. no.
ID 499/2019
Public tender journal ref. no.
17166-WNP, č.139/2019, 15.07.2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
155 550,00 EUR
Main CPV
45215212-6 - Retirement home construction work
Further CPV
45300000-0 - Building installation work
45310000-3 - Electrical installation work
45313100-5 - Lift installation work
45312311-0 - Lightning-conductor installation work
45262520-2 - Bricklaying work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác pozostávajúcich z vybudovania nových 2 výťahových šácht, všetkých súvisiacich stavebných prác s tým spojených, dodávka a montáž 2 ks nových výťahov, vybudovanie bleskozvodu, elektromontáží v 2 nových výťahových šachtách.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách tejto výzvy a v projektovej dokumentácii.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.07.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Rimavská Sobota)
Address
Kirejevská 23
Rimavská Sobota
979 01, Slovak republic
Process supervisor
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Documents