Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 12:03

Tender card #FNTN-2023-07-NZ-Monitory VF+CMS
Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou

Information

ID of tender
43941
Name of content of tender
Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou
Tender ref. no.
FNTN-2023-07-NZ-Monitory VF+CMS
Public tender journal ref. no.
27334 - MST
EU journal ref. no.
2023/S 152-486022
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
282 590,00 EUR
Main CPV
33195100-4 - Monitors
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetná zákazka je nastavená účelne a komplexne. Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažne, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetných zariadení vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti zariadení.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru: Monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou 1 zostava vrátane súvisiacich služieb.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.09.2023 09:00:00
Planned opening of bids
05.09.2023 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Pitek
miroslav.pitek@fntn.sk
+421 326566560

Documents