Status: Completed

Server time: 03.12.2023 21:09

DPS tender card #07109/2018/ODDVO
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 4

This tender is part of a DPS #07109/2018/ODDVO Dodávka zemného plynu

Information

ID of tender
4436
Name of content of tender
Dodávka zemného plynu_Výzva č. 4
Tender ref. no.
07109/2018/ODDVO
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
93 000,00 EUR
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na jeden rok pre odberné miesta identifikované v Prílohe č. 1 a 4 Súťažných podkladov (ďalej aj „SP“).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

*Opakovaná výzva na predkladanie ponúk č. 4.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.08.2019 09:00:00
Planned opening of bids
05.08.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents