Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 09:07

DPS card #47/2021/10302
Nákup tovarov informačno-komunikačných technológií pre potreby NDS, a.s.

Information

ID of tender
44848
Name of content of tender
Nákup tovarov informačno-komunikačných technológií pre potreby NDS, a.s.
Tender ref. no.
47/2021/10302
EU journal ref. no.
2023/S 158-503344
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
8 930 354,05 EUR
Main CPV
30233141-1 - Redundant Array of Independent Disk (RAID)
Further CPV
48822000-6 - Computer servers
30213100-6 - Portable computers
32420000-3 - Network equipment
30236110-6 - Random access memory (RAM)
30213200-7 - Tablet computer
30213300-8 - Desktop computer
30231300-0 - Display screens
30233160-0 - Tape streamers
30233190-9 - Disk controller
30125000-1 - Parts and accessories of photocopying apparatus
32232000-8 - Video-conferencing equipment
38652120-7 - Video projectors
71356300-1 - Technical support services
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk presne špecifikuje konkrétny rozsah predmetu zákazky, konkrétny CPV kód v zmysle súťažných podkladov, ako aj jeho podrobnú špecifikáciu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
20.09.2023 10:00:00
Planned opening of requests
20.09.2023 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Address
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Dana Gbelská
dana.gbelska@ndsas.sk
+421 258311603

Documents