Status: Completed

Server time: 29.02.2020 10:22

Tender card #176/2017
Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla z CTZ SNP ILAVA

Information

ID of tender
46
Name of content of tender
Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla z CTZ SNP ILAVA
Tender ref. no.
176/2017
Public tender journal ref. no.
02876-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
184 976,35 EUR
Main CPV
45331100-7 - Central-heating installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

2.1. Predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla z CTZ SNP ILAVA “ je výmena potrubia vonkajšieho rozvodu tepla pre bytové domy č. 519, 520, 521, 515, 516, 517, 518, , 522, 523 a 524 ktoré sa nachádzajú na ulici Medňanská na sídlisku v Ilave. Výmena rieši havarijný stav potrubných rozvodov, ktorý sa prejavil marci t.r. prasknutím potrubia pre vykurovanie, čo vyžadovalo bezprostrednú výmenu prehrdzavených častí potrubných rozvodov. S ohľadom na vek potrubných rozvodov je predpoklad, že ďalšie podobné havárie môžu vzniknúť kedykoľvek. Projekt vrátane výkaz výmer a rozpočet bol spracovaný v 06/2016 v projekčnej firme TEVYS, s.r.o. Trenčín, autor a zodpovedný projektant : Ing.Spurný Zdeněk

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ostatné / Kritéria
06.04.2017 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Ilava
Address
Mierové námestie 16/31
Ilava
019 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Documents