Status: Completed

Server time: 06.12.2019 18:35

Tender card #13-A2-2019
Výmena kotlov, rekonštrukcia kotolní pre ÚK a TÚV a rekonštrukcia vykurovacej sústavy skleníka LUR XIV.

Information

ID of tender
4608
Name of content of tender
Výmena kotlov, rekonštrukcia kotolní pre ÚK a TÚV a rekonštrukcia vykurovacej sústavy skleníka LUR XIV.
Tender ref. no.
13-A2-2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
41 500,00 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výmena kotlov a rekonštrukcia pre ÚK a TÚV v budovách AB2, AB3 na Rastislavovej č. 79, AB Bernátovce a rekonštrukcia vykurovacej sústavy skleníka LUR XIV v Bernátovciach. Priestory Správy mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79 v budovách AB2, AB3, AB Bernátovce, skleník LUR XIV Bernátovce sú zásobované teplom z vlastných plynových kotolní (ÚK a TÚV )

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.08.2019 09:00:00
Planned opening of bids
16.08.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Správa mestskej zelene v Košiciach
Address
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovak republic
Process supervisor
Ľudmila Luxová
luxova@smsz.sk
+421 557263409

Documents