Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 12:24

DPS card #NL DNS 3/2023
DNS_Stavebné a elektromontážne práce na mestskej dráhe

Information

ID of tender
46137
Name of content of tender
DNS_Stavebné a elektromontážne práce na mestskej dráhe
Tender ref. no.
NL DNS 3/2023
Public tender journal ref. no.
30895 - MUP
EU journal ref. no.
2023-OJS174-545399
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Estimated value
20 000 000,00 EUR
Main CPV
45234127-2 - Tramway depot construction work
Further CPV
45234128-9 - Tramway platforms construction work
45310000-3 - Electrical installation work
45231400-9 - Construction work for electricity power lines
45231600-1 - Construction work for communication lines
45255400-3 - Fabrication work
45317000-2 - Other electrical installation work
45317300-5 - Electrical installation work of electrical distribution apparatus
34632300-9 - Electrical installations for railways
45234120-3 - Urban railway works
45234111-7 - City railway construction work
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác na električkových a trolejbusových dráhach za účelom odstránenia následkov havárie alebo akéhokoľvek poškodenia zariadení, spôsobených buď vlastnou prevádzkou alebo cudzou osobou, prípadne organizáciou v dôsledku výkonu stavebnej činnosti alebo cestnej prevádzky a uvedenie týchto zariadení do prevádzkyschopného a teda bezpečného stavu, ale aj na zadávanie zákaziek na uskutočnenie plánovaných opráv či modernizácií zariadení PTZ stavieb na mestských dráhach.
Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
24.10.2023 09:00:00
Planned opening of requests
24.10.2023 10:00:00

Promoter

Subject's name
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Address
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovak republic
Process supervisor
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Documents