Status: Ongoing

Server time: 14.11.2019 12:52

Tender card #9085/2019
Obnova a rekonštrukcia MK, Levice

Information

ID of tender
4634
Name of content of tender
Obnova a rekonštrukcia MK, Levice
Tender ref. no.
9085/2019
Public tender journal ref. no.
WYP-22729, vestník č. 164/2019 z 13.08.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
369 580,42 EUR
Main CPV
45233223-8 - Carriageway resurfacing works
Further CPV
45233290-8 - Installation of road signs
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Brief description of tender or procurement

Realizácia obnovy a rekonštrukcie komunikácií v rozsahu celoplošného vybúrania oboch degradovaných asfaltových vrstiev v celkovej výmere 7860 m2. Stavba je členená na stavebné objekty: SO 01 - Ul. A. Sládkoviča, SO 03 - Ul. Saratovská a SO 04 - Ul. Tyršova.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 11000,- € (slovom: jedenásťtisíc EUR).
Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2019 14:00:00
Planned opening of bids
10.09.2019 14:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Levice
Address
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miloslava Szillerová
miloslava.szillerova@levice.sk
+421 366350285

Documents