Status: Ongoing

Server time: 27.09.2023 18:17

Tender card #CPBA-OMTZ-2023/003133
Výmena čerpadla a údržba reverzno - osmotickej jednotky SSRO50G

Information

ID of tender
46421
Name of content of tender
Výmena čerpadla a údržba reverzno - osmotickej jednotky SSRO50G
Tender ref. no.
CPBA-OMTZ-2023/003133
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
42912300-5 - Machinery and apparatus for filtering or purifying water
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarania je zabezpečenie výmeny pomocného čerpadla a údržba zariadenia So-Safe SSRO50G používaného na reverzno-osmotickú úpravu vody výmenou poškodených nefunkčných časti zariadenia za nové časti. Zariadenie sa používa v Slovenskom národnom archíve na prípravu demineralizovanej vody, ktorá je ďalej využívaná pri reštaurátorsko – konzervačných postupoch. Predmetom obstarania je tiež zabezpečenie riadneho a bezproblémového chodu a overenie tesnosti jednotlivých komponentov zariadenia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
21.09.2023 12:00:00
Lehota na predkladanie
28.09.2023 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Stanislav Michálek
stanislav.michalek2@minv.sk
+421 961022006

Documents