Status: Completed

Server time: 14.08.2022 06:15

Tender card #11799/2020-220
Úžitkové automobily

Information

ID of tender
4676
Name of content of tender
Úžitkové automobily
Tender ref. no.
11799/2020-220
Public tender journal ref. no.
12009 - MST Vestník č. 67/2020
EU journal ref. no.
2020/S 059-140901
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
659 100,00 EUR
Main CPV
34136000-9 - Vans
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových úžitkových automobilov vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 l paliva.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2020 09:00:00
Planned opening of bids
26.05.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Documents

1) Úžitkové automobily - malé

Status
Completed
Predicted value not including VAT
63 400,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
Electronic auction
Yes
Main CPV
34136000-9 - Vans
Outcome of tender
One-off Contract

2) Úžitkový automobil - stredný

Status
Completed
Predicted value not including VAT
28 600,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
Electronic auction
Yes
Main CPV
34136000-9 - Vans
Outcome of tender
One-off Contract

3) Úžitkové automobily – veľké

Status
Completed
Predicted value not including VAT
540 200,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
Electronic auction
Yes
Main CPV
34136000-9 - Vans
Outcome of tender
One-off Contract

4) Mikrobus

Status
Completed
Predicted value not including VAT
26 900,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Cost effectiveness especially life-cycle costs
Electronic auction
Yes
Main CPV
34136000-9 - Vans
Outcome of tender
One-off Contract