Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 06:53

Tender card #SA.270.5.2023
Przebudowa zbiornika ppoż. w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo-konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym”

Messages