Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 13:32

Tender card #SA.270.5.2023
Przebudowa zbiornika ppoż. w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo-konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym”

Information

ID of tender
47055
Name of content of tender
Przebudowa zbiornika ppoż. w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo-konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym”
Tender ref. no.
SA.270.5.2023
Public tender journal ref. no.
2023/BZP 00401603
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
558 420,02 PLN
Amount allocated for implementation of tender
686 856,62 PLN
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45111200-0 - Site preparation and clearance work
45100000-8 - Site preparation work
45247270-3 - Reservoir construction works
45233120-6 - Road construction works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zbiornika ppoż. w ramach zadania
pn: „Budowa budynku biurowo-konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą
techniczną oraz układem komunikacyjnym.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1) Usunięcie istniejących płyt betonowych i wyprofilowanie dna i boków zbiornika.
2) Pogłębienie istniejącego zbiornika
3) Wykonanie studni ssawnych
4) Zabudowa geomembrany i płyt żelbetowych na dnie i skarpach zbiornika
5) Przebudowa drogi dojazdowej do zbiornika
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia –
zawiera załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR do niniejszej SWZ.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
03.10.2023 10:00:00
Planned opening of bids
03.10.2023 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Olkusz
Address
Łukasińskiego 3
Olkusz
32-300, Republic of Poland
Process supervisor
Anita Fiuk-Gamrat
anita.fiuk@katowice.lasy.gov.pl
+48 608508830
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_olkusz

Documents