Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 04:32

Tender card #SA.270.6.2023
Budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo - konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym"

Messages