Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 12:34

Tender card #SA.270.6.2023
Budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo - konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym"

Information

ID of tender
47056
Name of content of tender
Budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo - konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym"
Tender ref. no.
SA.270.6.2023
Public tender journal ref. no.
2023/BZP 00401623
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
937 030,35 PLN
Amount allocated for implementation of tender
1 152 547,33 PLN
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45261100-5 - Roof-framing work
45420000-7 - Joinery and carpentry installation work
45262310-7 - Reinforced-concrete work
45262500-6 - Masonry and bricklaying work
45223500-1 - Reinforced-concrete structures
45111200-0 - Site preparation and clearance work
45100000-8 - Site preparation work
45311000-0 - Electrical wiring and fitting work
45315300-1 - Electricity supply installations
45331220-4 - Air-conditioning installation work
45332000-3 - Plumbing and drain-laying work
45332400-7 - Sanitary fixture installation work
45321000-3 - Thermal insulation work
45233120-6 - Road construction works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo -konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym" Zamówienie obejmuje budowę budynku gospodarczego o prostej formie, na rzucie prostokąta, z dachem
skośnym o kącie nachylenia 40 st. W budynku zaprojektowano śmietnik oraz pomieszczenia na potrzeby magazynu środków ochrony roślin. Obiekt jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, instalację klimatyzacji, elektryczną oraz zbiornik bezpodpływowy. Zakres opracowania przewiduje również wykonanie dojść i dojazdów. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia –zawiera załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa (uwaga! opis do projektu w zakresie rozdziału „B”), przedmiar robót oraz STWIOR do niniejszej SWZ.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
03.10.2023 10:00:00
Planned opening of bids
03.10.2023 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Olkusz
Address
Łukasińskiego 3
Olkusz
32-300, Republic of Poland
Process supervisor
Anita Fiuk-Gamrat
anita.fiuk@katowice.lasy.gov.pl
+48 608508830
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_olkusz

Documents