Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 09:18

DPS tender card #6323/2022-038
Spiatočná letenka Viedeň - Florencia "038"

Information

ID of tender
47057
Name of content of tender
Spiatočná letenka Viedeň - Florencia "038"
Tender ref. no.
6323/2022-038
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
496,80 EUR
Main CPV
60400000-2 - Air transport services
Further CPV
63510000-7 - Travel agency and similar services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie spiatočnej leteckej prepravy pre jednu osobu pri zahraničnej služobnej/pracovnej ceste z Viedne do Florencie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.09.2023 13:00:00 (Online access to bids)

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Miroslava Vyšná
miroslava.vysna@uniba.sk
+421 290102074
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents