Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 11:04

DPS tender card #R5-2.1/073/2023
Ovocie a zelenina I

Information

ID of tender
47079
Name of content of tender
Ovocie a zelenina I
DPS category
Čerstvé ovocie a zelenina
Tender ref. no.
R5-2.1/073/2023
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
15300000-1 - Fruit, vegetables and related products
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Dodávka ovocia a zeleniny, opis uvedený v SPEED katalógu

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu s uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov, t.j. limit predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.10.2023 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
02.10.2023 10:00:05

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Alexander Kanóc
alexander.kanoc@unb.sk
+421 0907658855

Documents