Status: Completed

Server time: 28.09.2023 10:28

Tender card #47106
Rozmetadlá priemyselných hnojív 2 ks

Information

ID of tender
47106
Name of content of tender
Rozmetadlá priemyselných hnojív 2 ks
Tender ref. no.
47106
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na:
- Rozmetadlo priemyselných hnojív (2 kusy)
podľa požiadaviek uvedených v prílohe - Špecifikácia a technické požiadavky, ktorú uchádzač vyplní a priloží k ponuke. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Poľnohospodárske družstvo Senica
Address
Čáčovská cesta 5234/198
Senica
90501, Slovak republic
Process supervisor
Peter Španka
peter.spanka@pdsenica.eu
+421 911921511

Documents