Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 12:08

Tender card #S-SLE/40445/23
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice

Information

ID of tender
47127
Name of content of tender
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Ostrava-Heřmanice
Tender ref. no.
S-SLE/40445/23
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
39 669 422,00 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice v Ostravě – Heřmanicích

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice v Ostravě – Heřmanicích na ul. Požární. Nástavba a přístavba je navržena v souladu s charakterem území, dosavadní využití stavby bude zachováno bez změn. Zázemí pro Hasičský sbor Ostrava – Heřmanice: garáže, administrativa, sportovní a výuková činnost. V rámci stavebních úprav bude provedena nástavba druhého nadzemního podlaží (dále jen „NP“) s plochou střechou a dvoupodlažní přístavba v prvním NP s garážemi pro hasičská vozidla a v druhém NP víceúčelovým sálem. Zachované půdorysy budou kompletně zrekonstruovány. V rámci navržených stavebních úprav bude nově provedeno topení vč. kotelny, kompletně nová elektroinstalace, zdravotechnika a vzduchotechnika. Součástí stavebních úprav objektu jsou i opravy místních zpevněných ploch a komunikací s výstavbou nového chodníku u objektu hasičské zbrojnice a parkoviště s 10 parkovacími stáními. Chodníky a parkovací plochy budou ze zámkové dlažby. Komunikace u parkoviště bude z asfaltobetonu.
Při zadávání veřejné zakázky zadavatel dodržuje principy hospodárného, efektivního a účelného vynakládání veřejných prostředků a také zásady dle § 6 ZZVZ.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
23.10.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Address
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska