Status: Ongoing

Server time: 01.03.2024 04:57

DPS tender card #43689/2023
Dodávka elektriny na rok 2024

Information

ID of tender
47356
Name of content of tender
Dodávka elektriny na rok 2024
DPS category
Dodávka elektriny
Tender ref. no.
43689/2023
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09300000-2 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka elektriny na obdobie od:
- pre odberné miesta odberateľa Materská škola Šafárikova 11, Šafárikova 11, 911 08 Trenčín od 01.05.2024 do 31.12.2024 vrátane.
- pre ostatné odberné miesta uvedené v Prílohe č. 1 (Špecifikácia odberných miest) na obdobie od: 01.01.2024 do 31.12.2024 vrátane.

Celkový predpokladaný objem je 5 159 070 kWh. Predpokladaná spotreba pre jednotlivé odberné miesta je bližšie uvedená v prílohe č. 1 - Špecifikácia odberných miest. Verejný obstarávateľ pri určení celkového predpokladaného objemu elektrickej energie vychádzal z údajov zo spotreby za rok 2022.

Predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 5 674 977 kWh (vrátane práva zmluvného nadodberu 10 % za zmluvnú cenu).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.10.2023 10:00:00
Planned opening of bids
03.10.2023 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Eva Ďorďaiová
eva.dordaiova@trencin.sk
+421 911041826

Documents