Status: Ongoing

Server time: 25.06.2024 00:28

Tender card #14729/2019
Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.

Messages